Feedback

Feedback er en måde at lære på. Effektiv feedback kan accelerere læring, inspirere, motivere, værdsat og igangsætte aktioner.
Feedback betyder: ”To feed information back to someone”.
Informationen relaterer både til den person der modtager feedback og til  den data man kan vurdere deres adfærd og oplevelser udefra.
Det kan variere fra generelle kommentarer som ”Det var godt/elendigt” til en mere specifik vurdering af adfærd som ”Du har din hånd lidt for højt”.
Mange af os er fortrolig med begrebet ”feedback”. Det er blevet et ”mode-udtryk” som anvendes i mange forskellige sammenhænge. Begrebet bliver også associeret med kritik. Udtrykket ”Jeg vil gerne give dig noget feedback” anvendes ofte som en introduktion til en negativ samtale. Dette er specielt almen i arbejdslivet, hvor ros og opmuntring ofte er sjældent og frustrationer eller uenigheder skal behandles ”professionelt”. Ved at anvende begrebet feedback, kan man give illusionen af professionalisme ifm. kritiske bemærkninger, dvs. anvende dem som en...

Læs mere om feedback her.


Positiv psykologi!

Positiv psykologi, er det anerkendelse eller skjult magtudøvelse?
Jeg sidder og både undrer mig og bliver trist over, hvordan denne …

God kommunikation - gode relationer

Kropssprog, tegnsprog, verbal sprog, skrivning, gestikuleren – og lignende, er en del af kommunikations processen …