Han vil bare have opmærksomhed

Nogle voksen oplever at når børn bevidst vælger ikke at ”gøre det rigtige”, så vælger de også bevidst deres reaktioner. Nogle børn bliver hurtigere frustreret og de voksne oplever at de har en udfordrende adfærd.

”Han vil bare have opmærksomhed”, almindelig kliche der ofte bruges til at forklare, hvorfor børn har en udfordrende adfærd. Men vi ønsker da alle opmærksomhed og det besvarer ikke spørgsmålet: Hvis barnet kunne søge positiv opmærksomhed, hvorfor gør det det så på en negativ måde? Og fortæller det os ikke, at barnet ikke kan søge opmærksomhed på en positiv måde?

”Han vil bare have sin vilje”. Det vil vi vel også gerne alle sammen! Hvorfor forsøger barnet at få sin vilje på en negativ måde? At få sin vilje på en positiv måde kræver mange færdigheder, som nogle børn endnu ikke har lært og ofte mangler.

”Han manipulerer med os” Endnu en populær, men upræcis og tåbelig måde at beskrive børn med en udfordrende adfærd. Kompetent manipulation kræver forskellige færdigheder – forudseende hed, planlægning, impulskontrol, organisering – som de eksplosive børn ofte ikke har.

”Han er ikke motiveret”. Barnet vil altid gøre det rigtige, hvis det kan, så barnet er allerede motiveret og har brug for noget andet fra os end definitioner, belønning og straf. Husk, at hvis barnet kunne gøre det rigtige, ville det gøre det - så manglende motivation er næppe det, der afholder barnet fra at gøre det rigtige.

”Han træffer dårlige valg” Det antyder at barnet allerede har evnerne til at træffe gode valg. Hvis barnet havde de evner, ville vi jo ikke undre os over, hvorfor det træffer så mange dårlige valg!

”Han ved lige, hvilke knapper han skal trykke på” Lad os omformulere den mere præcis: Når han har problemer med at være fleksibel, håndtere sin frustration og løse problemer, gør han ting, der er meget utilpassede, og som jeg oplever som meget ubehagelige!

Husk, at børn som udgangspunkt altid vil foretrække at ”opføre sig ordentligt” frem for at opføre sig ”forkert”, hvis det får hjælpen og støtten til at lære det.

Du kan læse mere i Ross W. Greenes bog: ”Det eksplosive barn”


Positiv psykologi!

Positiv psykologi, er det anerkendelse eller skjult magtudøvelse?
Jeg sidder og både undrer mig og bliver trist over, hvordan denne …

God kommunikation - gode relationer

Kropssprog, tegnsprog, verbal sprog, skrivning, gestikuleren – og lignende, er en del af kommunikations processen …