Familieterapi og -rådgivning

Hvad er forskellen på familieterapi og familierådgivning? Begge tilgange handler om familiens trivsel.

Familierådgivning adskiller sig fra familieterapi ved også at komme med instruktioner og anvisninger på konkrete handlemuligheder og praktiske tiltag.

Familieterapi Familieterapi anvendes ofte som en metode der giver den nødvendige plads til familiens medlemmer, så de med støtte og i trygge omgivelser, kan sige hvordan de føler omkring et problem.

Under alle omstændigheder handler det om relationer og dynamikker i familien. Kontakt mig for at finde den rette tilgang til jeres problemer.


Positiv psykologi!

Positiv psykologi, er det anerkendelse eller skjult magtudøvelse?
Jeg sidder og både undrer mig og bliver trist over, hvordan denne …

God kommunikation - gode relationer

Kropssprog, tegnsprog, verbal sprog, skrivning, gestikuleren – og lignende, er en del af kommunikations processen …