Hvordan vælger jeg terapeut?

Når man skal vælge parterapuet kan det være svært at vide hvilke kriterier man skal vælge udfra. Jeg vil her kort opridse nogle af de kriterier som er vigtigt for jer som klienter at være opmærksom på.

Uanset hvilken parterapeut man vælger er det der er afgørende, den relation man har til sin terapeut, om man føler sig tryg og har tillid til sin parterapeut.
Hvis man ikke har fået anbefalet en parterapeut fra sit netværk vil man typisk søge en lokal parterapeut. Det er vigtigt at I vælger en parterapeut som har både kvalifikationer og erfaring. Kvalifikationerne skal minimum være en længere anerkendt psykoterapeutisk uddannelse samt en anerkendt uddannelse indenfor sexologi. Parterapeuten skal være medlem af Dansk Psykoterapeut Forening.
Erfaring med det parterapeutiske arbejde er vigtigt, da det giver jer en tillid til at parterapeuten ved hvad hun arbejder med og kan håndtere de mange forskellige problemstillinger som hun præsenteres for.

Det varierer hvor lang tid en session varer, alt fra 1 time til 2 timer. Jeg arbejder med sessioner af 1 time, da det er min erfaring at det giver den tid der skal til for at kunne åbne dialogen, arbejde med problemstillingerne og lukke sessionen af igen.

Prisen er ofte det som afgør hvilken parterapeut man vælger. Priserne er vidt forskellige men vælg aldrig den billigste! Det er med parterapeuter som med andre, at prisen ofte afspejler kvaliteten. Jo bedre kvalifikationer og jo større erfaring, jo højere er prisen og jo bedre er chancerne for et udbytterigt forløb.

Parterapeuter arbejder efter forskellige metoder og anvender forskellige teknikker i sit arbejde. Når man kommer til mig som klient for at få hjælp til sit parforhold indgår vi en overordnet aftale/kontrakt om hvordan vi gerne vil arbejde sammen.
Jeg starter med at fortælle kort om hvordan jeg arbejder, hvilken metode jeg anvender og hvad I skal være opmærksomme på undervejs.
Som parterapeut arbejder jeg som facilitator, dvs. jeg arbejder med det som I giver mig og sørger for at sætte rammerne og lede processen. Jo mere jeg får at arbejde med – jo mere kan der ske.

Efter hver session får I feedback fra mig og vi aftaler sammen hvad I skal være opmærksomme på og arbejde med til næste session.
Hvor mange sessioner man skal have kan jeg ikke svare på, men én gang gør det sjældent. Ofte skal man minimum have 5-6 sessioner alt efter hvilken problemstilling man kommer med. Hvor lang tid der skal gå mellem sessionerne aftaler vi fra gang til gang, det afhænger igen af problemstillingen, tiden og økonomien.


Hvordan vælger jeg terapeut?

Når man skal vælge terapuet kan det være svært at vide hvilke kriterier man skal vælge udfra …

Lær at lytte

Der findes flere følelser end ord til at beskrive dem. Det som der udtrykkes og gives rum til, får gode vilkår og...