Workshop Familieopstilling

Denne workshop giver mulighed for nærmere at undersøge personlige problematikker og svære livstemaer.

Relationel familieopstilling er en effektiv tilgang som kaster lys over de bagvedliggende dynamikker, uløste konflikter i vores liv og fremhæver temaer om svære tilknytningsproblematikker, der ofte er uden for vores opmærksomhed og alligevel har stor indflydelse på de mål som sætter os i livet og de valg vi foretager.

Et af de grundlæggende funktioner for relationel familieopstillinger, er baseret på idéen om, at familiens historie påvirker vores individuelle personlighed, støber vores værdier, holdninger og overbevisninger. I sidste ende handler det om at hver enkelt af os påtager os vores ansvar og returnerer hvad vi har fået fra andre, som ikke tilhører os men som påvirker vores  følelser, tanker og adfærd. Uanset hvad der sker i nuet eller i skete i fortiden for et af familiemedlemmerne så  påvirker det resten af familie​​n.

Relationel familieopstillinger har to primære formål, der er rettet mod at blive bedre til at håndtere problematikker og temaer, som har forårsaget tab af frihed i tanke og handling for den enkelt:

1. Det første formål, er at afdække årsagerne til at man ofte bliver udelukket/eller lukker os ude fra vores familie eller andre relationelle situationer.

2. Det andet formål, er at opdage de usynlige loyaliteter/illoyaliteter som vi har til familiemedlemmer  og andre relationer.

For at en person til at genvinde sin frihed i tanke og handling, er det ikke nok at være opmærksom på problemet. I denne forstand giver relationel familieopstilling os de redskaber der skal til for at kunne håndterer problemerne samtidig med at vi ændrer vores holdning til os selv og vores familier – bliver i stand til at gøre noget andet, end det der hidtil ikke har virket.

Metoden er kombineret gestaltmetode og Hellingers systemiske metode og tager udgangspunkt i gestaltterapeutiske værdier omkring ægte kontakt, tilpasset støtte, dialog, kreativitet, psykodrama/eksperimenter og en proces der giver mening og som er personfokuseret. Vi giver mulighed for en proces som kan støtte arbejdet med at komme videre fra smertefulde blokeringer og fastlåste situationer.

På workshoppen, arbejder vi med en kombination af demonstrationer og deltagernes egne cases.

Cases er uløste situationer i dit liv hvor vi undersøger de familiemæssige og relationelle dynamikker som har indflydelse på dig. Metoden der anvendes er opstilling, og en opstilling er et levende kort, et ydre mønster af vores indre fornemmelser af en situation.

For at lave en opstilling i en gruppe, vil den person som vil undersøge en problematik, vælge andre deltagere til at repræsentere deres familiemedlemmer, placere dem i forskellige stillinger og positioner i lokalet i overensstemmelse med det billede de har af deres familie.

De reaktioner og tilbagemeldinger som kommer på baggrund af opstillingen giver vigtige informationer om sammenblandingen eller blokeringer i familien. Herefter arbejder terapeuten med opstillingen for at se om der kan findes en forløsning som kan hjælpe med at bringe klienten og familien i balance.

Problematikker som kan arbejdes med på workshoppen er, familiehemmeligheder, konflikter i nære relationer og mellem børn og forældre, sygdom og død, depression og andre personlige bekymringer.

Workshoppen afholdes:

Datoer for 2017 kommer senere, kontakt mig hvis du er interesseret.

Pris:1500,- kr pr. person.

Senest tilmelding til anette@anettekrogh.dk eller 21643414.


Smalltalk - er det en vigtig kompetence?

Smalltalk er en måde at mødes på og en vigtig indgang til kontakt med andre mennesker …

Feedback

Feedback er en måde at lære på. Effektiv feedback kan accelerere læring, inspirere, motivere, værdsat og igangsætte aktioner...