Vision

 

Jeg arbejder med støtte, udvikling og vækst af både relationer og det individuelle menneske.

Jeg vil gennem tydelig dialog, interaktion og processer forøge den opmærksomhed, styrke og energi, der er grundlæggende for forandring og engagement.

Desuden ønsker jeg at styrke udviklingen af ejerskab, ansvarsfølelse og oplevelsen af, at have et valg. Det er vigtige kompetencer for at kunne gennemføre  holdbare forandringer og skabe vækst.

Jeg arbejder udfra et gestaltterapeutisk grundlag og alle metoder, jeg anvender, rummer både konstruktiv feedback, systematisk integration og menneskelig støtte og omsorg. Det er naturligvis situationsbestemt, hvilke teknikker og teorier, der skal anvendes og fælles for alle metoder og teknikker er, at de er veldokumenterede og værdibaseret.


Smalltalk - er det en vigtig kompetence?

Smalltalk er en måde at mødes på og en vigtig indgang til kontakt med andre mennesker …

Feedback

Feedback er en måde at lære på. Effektiv feedback kan accelerere læring, inspirere, motivere, værdsat og igangsætte aktioner...