Kritik af positiv psykologi

Positiv psykologi, er det anerkendelse eller skjult magtudøvelse?
Jeg sidder og både undrer mig og bliver trist over, hvordan denne ”ny-humanistiske” psykologi/pædagogik har fået den udbredelse som den har.
Retningen tager udgangspunkt i en grundlæggende præmis, nemlig at verden kan deles op i negative og positive tanker, der udstedes et tankeforbud mod de negative tanker, mod kritik og anden kættersk tankevirksomhed. Smil eller forsvind!
Holdningen er, at det ikke er dårligt at blive fyret, fordi det skaber nye muligheder, og man har mulighed for at komme ud på den anden side som et bedre menneske. Man bliver ved med at se glasset som halvt fuldt, selvom det rent faktisk ligger smadret på gulvet!
Positiv psykologi har værdier der knytter sig til særlige levemåder, der fremstilles som om de gælder for alle, uanset livsbetingelser.
Jeg tror at den enorme udbredelse, som den positive psykologi har fået på kun lidt over ti år, skyldes at den positive psykologi flugter meget klart med tidsånden. Der prædikes positivitet, fremskridt og succes, og det har været frugtbar jord for den positive psykologi.
Den positive psykologis entydige fokus på det positive fører til, at man "bebrejder ofret" – dvs. forklarer menneskelig lidelse og smerte med, at personen ikke havde en tilstrækkelig optimistisk og positiv holdning til tilværelsen. Jeg møder på mange arbejdspladser en stigmatisering og censur af ansatte der ytrer sig kritisk. Det er en form for et mildt barbari, når ledere konsekvent og i tiltagende grad beder deres ansatte om at se muligheder og tænke positivt, uanset hvad udfordringen er.
I det vestlige forbrugersamfund, tildeles det enkelte menneske stadig mere ansvar for egen lykke, sundhed og velfærd.
Den positive psykologi er blevet en del af et hurrakor, som fejrer det individualistiske menneske på bekostning af fællesskabet.


Positiv psykologi!

Positiv psykologi, er det anerkendelse eller skjult magtudøvelse?
Jeg sidder og både undrer mig og bliver trist over, hvordan denne …

God kommunikation - gode relationer

Kropssprog, tegnsprog, verbal sprog, skrivning, gestikuleren – og lignende, er en del af kommunikations processen …