Supervision

Jeg har mange års erfaring med supervision af forskellige faggrupper f.eks. socialrådgivere, psykologer, pædagoger, lærer, sundhedsplejersker, plejefamilier og ledere og har gennem flere år uddannet superviisorer.

Min supervision er kendetegnet ved at være koblet til jeres organisatoriske sammenhæng, ledelse, værdigrundlag og faglige mål og ved at være en individuel læringsproces, der tager udgangspunkt  i supervisandens arbejds- og kerneområder.
Supervisionen tager altid sit udgangspunkt i det ”professionelle liv” og specifikt i supervisandens aktuelle arbejdsfunktion. Det personlige element medinddrages, da det har en naturlig indflydelse og betydning for det faglige arbejde.

Når jeg superviserer, har jeg altid fokus på det relationelle, kontakt og opmærksomhed  og gennem dialogen støtter jeg supervisandens i sin egen personlige proces til at udvikle og integrere sin faglighed.

Supervision i grupper styrker det faglige samvær og den fælles faglige identitet og mange arbejdspladser anvender supervision som et led i den faglige udvikling eller som en metode for at undgå stress, løse op for konflikter eller som et ønske om at forbedre samarbejdet og relationerne i gruppen.

Supervisionen kan enten være i form af direkte eller indirekte supervision og kan foregå enten som individuel supervision, ledersupervision eller som gruppesupervision.

Jeg superviserer i Jylland og på Fyn og Sjælland. Send mig gerne en mail på anette@anettekrogh.dk, så vender jeg tilbage til dig eller ring til mig på 21643414.


Positiv psykologi!

Positiv psykologi, er det anerkendelse eller skjult magtudøvelse?
Jeg sidder og både undrer mig og bliver trist over, hvordan denne …

God kommunikation - gode relationer

Kropssprog, tegnsprog, verbal sprog, skrivning, gestikuleren – og lignende, er en del af kommunikations processen …