Famillieterapi og familierådgivning

Hvad er forskellen? Begge tilgange handler om familiens trivsel. Familierådgivning adskiller sig fra familieterapi ved også at komme med instruktioner og anvisninger på konkrete handlemuligheder og praktiske tiltag. Familieterapi anvendes ofte som en metode der giver den nødvendige plads til familiens medlemmer, så de med støtte og i trygge omgivelser, kan sige hvordan de føler omkring et problem. Under alle omstændigheder handler det om relationer og dynamikker i familien.

Hvad kan familieterapi hjælpe med?

 • Familieterapi kan hjælpe til at forbedre relationen og dynamikken i familien.
 • Familieterapi fokuserer på familiens relationer og adfærd. Fremfor at ”behandle” et enkelt medlem af familien, arbejdes der med hele familien og deres indbyrdes relationer og dynamikker.
 • Familieterapi hjælper familien eller individuelle i familien til at få en forståelse for familiens måde at være familie på og hvordan familien håndterer konflikter. Der fokuseres på hvad der sker mellem personerne og hvordan dette kan afføde eller fastholde problemer.
 • Familieterapi hjælper med at placere ansvaret hvor det hører hjemme, i en familie bestående af både børn, unge og voksne.
 • Familieterapi hjælper til at forstå og bedre kunne håndtere stress og pres i familielivet.
 • Familieterapi kan hjælpe familiens medlemmer til, at blive klar på egne og andres grænser og blive bedre i stand til at sætte egne grænser på en tydelig og respektfuld måde.
 • Familieterapi gavner hele familien ved at hjælpe alle med at få sagt hvad de føler.
 • Familieterapi er effektiv i alle familier uanset hvordan familiekonstellationen er. Relationen kan være voksne-børn, voksne søskende og voksne forældre-børn mv.
Familieterapi kan hjælpe med at håndtere forskellige problemer f.eks.:
 • Familierelationer og forandringer i familiens liv
 • Konflikter og uenigheder
 • Sammenbragte familier
 • Støtte familien gennem separation og skilsmisse
 • Brudte familier og samarbejdsproblemer
 • Samspillet mellem barn/ung og voksen
 • Søskende der skændes
 • Svigermødre og svigerbørn der har et uafklaret forhold
 • Uenighed om bedsteforældres håndtering af børnebørn
 • Teenage problematikker
 • Traumer og stress
 • Familier med kroniske sygdomme i familien
 • Følelsesmæssige forstyrrelser som angst, depression, sorg og tab.
 • Familier med medlemmer der har psykiske problemer
 • Vold og voldsomme reaktioner i familien
 • Alkohol- og misbrugsproblemer

Hvordan foregår familieterapi?

Familieterapi er en metode, der giver den nødvendige plads til familiens medlemmer, så I med støtte fra familieterapeuten og i trygge omgivelser, kan sige hvordan I føler omkring et problem. Sommetider kan problemet være meget vanskeligt at håndtere hjemme og familieterapien giver jer mulighed for at samles og tale åbent om problemet. Det vigtigste er, at familien som udgangspunkt er samlet. I andre tilfælde er dette ikke muligt, f.eks. i forbindelse med sygdom, indlæggelse, alkoholisme, misbrug m.v. I familieterapien er der naturligt plads til at alle kan deltage – både de voksne, de unge og børn  – og i alle aldre. Som familieterapeut fremhæver jeg mønstre og adfærd som jeg observerer og som familien måske ikke selv har bemærket – eller godt kender men ikke ved hvordan de skal håndtere – eller ikke tør tage fat på. Jeg hjælper familien til at reflektere over bedre måder at forholde sig til hinanden og kommunikere på. Et vigtig mål er, gennem familieterapien, at give familiens medlemmer mulighed for at lære nye og mere positive og respektfulde måder at kommunikere på.

Børns deltagelse i familieterapi

At inkludere børnene aktivt i familieterapien er ikke det samme som at fratage de voksne ansvaret. De voksne har altid ansvaret. Mindre børn deltager i familieterapien ved deres tilstedeværelse. Førskolebørn kan være svære at engagere i terapi, pga deres kognitive, emotionelle og lingvistiske umodenhed. Men deres tilstedeværelse er vigtig, da de er en del af familien. Før 12 års alderen kan det være svært at engagere børn i problem håndterings samtaler omkring abstrakte begreber. Når jeg laver familieterapi med børn, inddrager jeg børnene gennem aktiviteter og leg, der er en naturlig aktivitet for børn. Børn har brug for at blive inkluderet i familieterapien af mange forskellige grunde.
 • Ofte bemærker børnene ting i de voksnes adfærd, som de voksne ikke er opmærksomme på eller vil indrømme. Vigtige situationer hvor problemet er indlejret og hvor de særlige samspils mønstre er en smule anderledes og hvor problemet ikke er synligt.
 • Problemet kan ikke vurderes uden at spørge barnet om deres synspunkt på situationen, vi skal kende betydningen af problemet set fra barnets perspektiv.
 • Børn er ofte mere spontane og tager mindre vagtsomme hensyn til familieproblemerne. Sagt metaforisk, kan børn uskyldigt erklære, at kejseren ikke har noget tøj på.
 • Barnet er en del af familiens interaktions mønstre. Er børnene ikke til stede, kan familieterapeuten hverken observere disse mønstre eller spørge til oplevelse af disse mønstre.
 • Børn er ikke opmærksomme på de følelsesmæssige temaer i familiens liv som de voksne ubevidst undertrykker. Når de taler om de temaer i familieterapien, åbner de op for nye muligheder og valg til håndtering af familieproblemerne.
 • Børns evne til at lege; til at håndtere problemerne igennem tegning, leg, historier og spil giver mange muligheder for, at møde de voksnes forsvar og undersøge nye måder at håndtere problemerne på.
 • Direkte (mere end indirekte) samtale med forældrene i håndtering af samspillet, er muligt når barnet er inkluderet i familieterapien.
 • Familieterapi giver et rum, hvor terapeuten kan facilitere udviklingen af støttende relationer mellem forældre og børn.
     
“Familien ses som en helhed. Et familiemedlems problemer kan påvirke hele familien og derfor skal hele familien deltage i familieterapien”
- Virginia Satir

Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen og til analyseformål. mere information

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse, samt til analyseformål. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk