Familieterapi

Familieterapi hjælper med at placere ansvaret hvor det hører hjemme i en familie bestående af både børn, unge og voksne.

Familieterapi fokuserer på adfærden og relationerne i familien. Fremfor at behandle et enkelt medlem af familien, arbejdes der med familien og deres indbyrdes relationer og interaktioner.
Familieterapi hælper familien, eller individuelle i familien med at få en forståelse for familiens indbyrdes måde at være i familien på og hvordan familien håndterer konflikterne. Der fokuseres på hvad der sker mellem personerne og hvordan dette kan afføde eller fastholde problemer.
Som familieterapeut vil jeg fremhæve mønstre og adfærd som familien måske ikke selv har bemærket eller jeg foreslår forskellige alternative måder som I kan være på overfor hinanden. Disse forandringer vil have en effekt for den individuelle og for hele familien og dette vil forhåbentlig føre til en bedre måde at håndtere problemerne på.
Familieterapi er ofte kortvarig og kan anvendes i forbindelse med anden behandling.

 • Familieterapi kan hjælpe med at håndtere:
 • Familierelationer og forandringer i familiens liv
 • Familier med medlemmer der har psykiske problemer
 • Forældre færdigheder og uenigheder
 • Sammenbragte familier
 • Støtte familien gennem seperation og skilsmisse
 • Samspillet mellem barn/ung og voksen
 • Traumer og stress
 • Familier med kroniske sygdomme i familien
 • Følelsesmæssige forstyrrelser som angst, depression, sorg og tab.
 • Spiseforstyrrelser
 • Vold og voldsomme reaktioner i familien
 • Alkohol- og misbrugsproblemer

Familieterapi anvendes ofte som en metode der giver den nødvendige plads til familiens medlemmer, så de med støtte og i trygge omgivelser, kan sige hvordan de føler omkring et problem. Sommetider kan problemet være meget vanskeligt at håndtere hjemme (f.eks. pleje af et sygt barn) og familieterapi giver familien mulighed for at samles og åbent tale om problemet.

 Jeg har praksis i Randers og København og jeg har også mulighed for at tilbyde aftentider. Send mig en mail anette@anettekrogh.dk eller ring 21643414 og høre nærmere om mulighederne for jer. 

Hvordan vælger jeg terapeut?

Når man skal vælge terapuet kan det være svært at vide hvilke kriterier man skal vælge udfra …

Skænderier

Det nytter ikke noget at skændes – men det kan være befriende. Når to mennesker skændes, mener den ene, at han...