Børn og separation

Separation bliver ikke altid håndteret yndefuldt og relationen mellem de separerede forældre er ofte anspændt og fjendtlig. Børnene har mistet at have både mor og far for dem selv, deres hjem, fortrolighed og deres position i familien hvis stedforælderen har egne børn. Presset på børnene kan også være at de bliver splittet i deres loyalitet mellem de stridende forældre eller de bliver brugt som våben mellem forældrene. Nogle forældre er jaloux eller føler sig truet af deres ex-partners nye relation og bruger deres børn som informanter. Nogle forældre arbejder på bevidst at vende børnene mod deres ex-partner og hans/hendes nye partner. Andre gør tilgængeligheden til børnene så besværlige eller anvender truslen om begrænset samvær hvis ex-partneren ikke efterkommere deres ønsker. Alle disse situationer er klart følelsesmæssig misbrug og sætter børnene i svære situationer hvor de bliver revet og flået i. Børn mærker stresset i den nye families liv og kan være svært ved at begå sig i, hvilket belaster de nye relationer.
En stedforælder kan blive afvist af børnene, da de bliver set som den, der bryder ind i den biologiske familie og en utilfredsstillende erstatning for deres rigtige forælder. Barnet kan føle at stedforælderen er årsag til deres forældres separation og hvis han/hun var af vejen, vil deres oprindelige familie finde sammen igen. Det kan ofte være årsagen til at de behandler deres stedforældre med fjendtlighed. Samtidig er de måske jaloux på den tid deres forælder giver til stedforælderen, hvor barnet tidligere havde faderen eller moderen for sig selv og de begynder at konkurrere med stedforælderen. Da de allerede har oplevet et opbrud af en relation, kan de føle sig skyldig og teste den nye relation for soliditet og muligheden for at blive rummet. For børnene kan det se ud som om, at jo tættere de kommer på en ny stedforælder, jo tydligere bliver det at deres biologiske far eller mor ikke vil komme tilbage. Og et nyt fælles barn kan gøre dette mere tydeligt. 

Hvordan vælger jeg terapeut?

Når man skal vælge terapuet kan det være svært at vide hvilke kriterier man skal vælge udfra …

Skænderier

Det nytter ikke noget at skændes – men det kan være befriende. Når to mennesker skændes, mener den ene, at han...