Forskelligheder

"A bird may love a fisk, but where will they live"?
Et af de mest komplekse dilemmaer for os mennesker, er hvordan vi kan være forbundne med hinanden og samtidig være os selv. Balancen mellem at være et selvstændigt individ og også være en vital del af et parforhold, både frustrerer og undgåes i mange parforhold. Problemer som grænser, magt, autonomi, kulturelle bestemmelser, kommunikation er alle områder som er afgørende for at kunne fungere, både som et individuelt menneske og som en del af et parforhold. Det, der er afgørende for relationens kvalitet er, hvordan vi behandler vores forskelligheder - håndterer forskellene versus forskellen i håndteringen. De fleste mennesker er oplært i en kulturen hvor forskelle opleves som farlige (som trussel mod deres autonomi, kritik, angreb, forrædderi o.lign.) og derfor forsøger de at udrydde forskellene ved enten at blive som den anden eller prøve at få partneren til at blive som dem selv. Med respektfuld anerkendelse af hinandens forskelle, kan man finde nye måder at samarbejde på, være nysgerrige på hinanden, engagere sig i hinanden og skabe dynamik i forholdet. 

Hvordan vælger jeg terapeut?

Når man skal vælge terapuet kan det være svært at vide hvilke kriterier man skal vælge udfra …

Sex eller intimitet?

Når den ene eller begge parter har problemer med lyst eller ønske om seksuel kontakt, vil mange par opleve at...